Støtter grønt reiseliv i Longyearbyen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Reiselivsnæringen er viktig for Svalbard og bidrar til et bærekraftig samfunn i Longyearbyen. Svalbard er et arktisk reisemål i verdensklasse. Prosjektet viser hvordan reiselivsnæringen selv kan dra nytte av øygruppas verdi som et av verdens best forvaltede villmarksområder, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet gir åtte millioner kroner i støtte til et prosjekt for å videreutvikle Longyearbyen som grønt reiselivsmål. Prosjektet går over tre år, og skal gjennomføres av Visit Svalbard AS. Hensikten med prosjektet «Isfjorden som det viktigste området for naturbasert turisme på Svalbard» er å videreutvikle reiselivet i Longyearbyen og Isfjordområdet. Denne type turisme er et viktig næringsutviklingstiltak på Svalbard.

- Den storslagne naturen på Svalbard gir store muligheter for et naturbasert reiseliv. I svalbardmeldingen har regjeringen vært opptatt av at den unike, uberørte villmarksnaturen er en viktig del av det produktet reiselivsnæringen selger. En satsing på opplevelser i områdene rundt Longyearbyen vil bidra til flere stabile arbeidsplasser innen helårsturisme, sier Brende.

Prosjektet skal bidra til å videreutvikle turismen i tråd med prinsipper for en bærekraftig reisemålsutvikling. På denne måten kan prosjektet bidra til å opprettholde et robust familiesamfunn i Longyearbyen. I Isfjordområdet finnes det aller meste av de naturkvalitetene Svalbard har samlet sett. Dette er bakgrunnen for satsingen på naturbasert turisme i nettopp dette avgrensede området.

Prosjektet skal gjennomføre tiltak som:

  • samordner forskning, forvaltning og turistindustri for å utvikle konkrete forslag til hvordan turismen i Longyearbyen og Isfjorden kan økes innenfor bærekraftige rammer. Tiltak skal ikke komme i konflikt med natur- eller kulturminneverdier.
  • gir høyere verdiskaping i den lokale turistindustrien og flere helårlige arbeidsplasser.
  • gir mer fysisk tilrettelegging for naturbasert turisme.
  • gir gode tilbud lett tilgjengelig i Isfjordområdet som bidrar til et større volum turister.

Prosjektet skal ha fokus på utviklingen innen Forvaltningsområde 10, som omfatter Longyearbyen, de umiddelbare nærområdene og hele Isfjordområdet.

Støtten går over Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030. Avtalen med Visit Svalbard går over perioden 2016-2019. Visit Svalbard er destinasjonsselskapet på Svalbard, eid av 70 medlemsbedrifter i Svalbard Reiselivsråd. Selskapets funksjon er knyttet til destinasjonsmarkedsføring, turistinformasjon, sikkerhet, miljø- og kulturminnevern og ulike samarbeidstiltak i næringen.