Rekordmange lærere kan få videreutdanning

I år vil rekordmange lærere få tilbud om videreutdanning etter at satsingen øker med 200 millioner kroner, til over 1,6 milliarder kroner. Det vil gi over 6000 lærere et studietilbud. I dag går startskuddet for å søke.

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. 

10 000 mattelærere mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene. 

Svært mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler hver tredje matematikklærer i barneskolen tilstrekkelig fordypning. Det samme gjelder halvparten av lærerne som underviser i engelsk – og én av fem norsklærere. Det utgjør 10 000 mattelærere, 9900 engelsklærere og 7800 norsklærere, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag. 

Kommunene har ansvaret

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene. 

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. De bør prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, sier Sanner. 

20 000 videreutdannet siden 2013

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag. I fjor søkte nesten 10 000 lærere, og 6000 fikk tilbud. I år utvides tilbudet ytterligere til over 6000 studieplasser.

– Det viser at mange lærere ønsker påfyll. Vi vet også at lærere som har tatt videreutdanning rapporterer at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer. 

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år utvides tilbudet til også å inkludere videreutdanning i programmering, profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring Alle lærere som jobber i grunnskolen og videregående kan søke, også lærere som underviser voksne, og lærere på kulturskoler. Søknadsfristen for å søke videreutdanning er 1. mars.

GSI tall
Til toppen