Resistens mot plantevernmidler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Resistens betyr å stå i mot. Hos mennesker og dyr kan det være bakterier som utvikler resistens mot antibiotika. I planteverdenen er utfordringen at plantepatogene sopper, skadedyr og ugras blir motstandsdyktige mot kjemiske plantevernmidler.

Det at planteskadegjørere ikke lar seg bekjempe av plantevernmidler fører til at avlingen blir mindre, dårligere kvalitet og økonomi. Dette krever at dyrkerne setter i gang tiltak som hindrer at resistensen utvikler seg videre, og aller helst at de klarer å forebygge at resistens oppstår.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) driver et omfattende forskningsarbeid på resistens, hvor de blant annet prøver å finne ut hvilke skadegjørere som er resistente mot ulike plantevernmidler.