Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 10. juli

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. juli 2019.

Les oversikten over rettsakter her (pdf).