Rettssaken om minnested utsatt

En rettssak om nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole blir utsatt i minst seks måneder.

Partene i saken har sammen bedt Ringerike tingrett om en utsettelse, og Ringerike tingrett har på bakgrunn av dette besluttet at saken stanses. Dette betyr at saken utsettes i minimum seks måneder og opp til to år.

– En opprivende rettssak vil være en stor belastning for alle berørte og involverte. Jeg er derfor glad for utsettelsen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.

– Nå får vi ro til å gjennomføre en god vurdering av Utøykakaia. Vi ønsker en inkluderende prosess der støttegruppen og AUF, naboer, andre berørte og kommunen inkluderes, sier Sanner.

 

Til toppen