Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Gaver til forskning

Reviderte retningslinjer for gaveforsterkningsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å oppmuntre også mindre bedrifter, organisasjoner og flere privatpersoner til å gi gaver til grunnforskning. - For å motivere enda flere til å bruke ordningen, senker vi nå beløpsgrensen fra 5 til 3 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

I motsetning til mange andre land har ikke Norge noen sterk kultur for privat finansiering av grunnforskning. Gaveforsterkningsordningen er en innbydelse til et privat og offentlig spleiselag, og har vist seg å være et godt virkemiddel for å få flere private givere på banen. - For å motivere enda flere til å bruke ordningen, senker vi nå beløpsgrensen fra 5 til 3 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Bakgrunnen for endringen er at regjeringen ønsker å oppmuntre også mindre bedrifter, organisasjoner og flere privatpersoner til å gi gaver til grunnforskning. De reviderte retningslinjene trer i kraft fra 1. juli.

Gaveforsterkningsordningen ble etablert 1. januar 2006 for å styrke innslaget av private gaver til langsiktig, grunnleggende forskning. Ordningen innebærer at staten bidrar med 25 prosent av gavebeløpet for private donasjoner til grunnforskning. Ordningen gjelder for gaver til landets universiteter, høyskoler med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fra 1. juli fremgår det av retningslinjene at statlige gavemottakere skal plassere gaver og gaveforsterkning innen statens konsernkontoordning.

Ordningen reguleres av retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og forvaltes av Norges forskningsråd. Budsjettrammen for ordningen er 80 millioner kroner per år.

Reviderte retningslinjer for gaveforsterkningsordningen

Til toppen