Revisjonsgjennomgang av GGGI er nå tilgjengelig

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besluttet 22. oktober 2013 å fryse Norges planlagte kjernebidrag til organisasjonen Global Green Growth Institute (GGGI).

Dette skjedde på bakgrunn av opplysninger om forhold ved økonomistyringen i organisasjonen som Norge fant det nødvendig å undersøke nærmere før slik støtte kunne gis.

Undersøkelsene er nå ferdigstilte og Norge har besluttet å utbetale kjernestøtte til GGGI. Undersøkelsene, som er foretatt av revisjonsselskapet Deloitte på oppdrag fra Utenriksdepartementet, gjøres nå tilgjengelig:

Deloitte sin rapport om GGGI i Sør-Korea, Deloitte sin rapport om GGGI i Etiopia, Deloitte sin rapport om GGGI i Indonesia.

Klima- og miljødepartementet gjør oppmerksom på at visse opplysninger i rapporten er unntatt av personvernhensyn. Dette framgår i rapportene ved sladdede felter.

GGGIs svarrapport på de forhold som er kommet fram i undersøkelsen (GGGI Management Response) og NORADs vurdering av Deloitterapportene er også viktige dokumenter som gir en oppdatert status og vurdering av økonomistyringen i GGGI.

Til toppen