Riksvalgstyret har behandlet klager på listeforslag

Riksvalgstyret hadde møte 19. juni og behandlet da klager på listeforslag til stortingsvalget. Det var kommet inn klager fra 11 fylker i år. Riksvalgstyret opprettholdt vedtaket fra fylkesvalgstyrene i alle klagesakene.

Samtlige klager omhandler partiet Demokratene i Norge. Klagene går på hvem som har rett til å stille lister i fylkene som Demokratene i Norge.

I Partiregisteret er det oppført hvem som utgjør partiets "utøvende organ", og som har fullmakt til å representere partiet sentralt. Ved tvil om hvilken lokal liste som har rett til å representere et registrert politisk parti, skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ.

Fylkesvalgstyrene har forholdt seg til regelverket korrekt, og har lagt opplysninger i Partiregisteret til grunn i sin behandling. Riksvalgstyret har oppretthold vedtakene fra fylkesvalgstyrene i samtlige klagesaker.

Riksvalgstyret oppnevnes av kongen i statsråd før hvert stortingsvalg, og ledes i år av Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet. Det består av åtte medlemmer med hver sin vara, en fra hvert av partiene som er representert på Stortinget. Riksvalgstyret har viktige oppgaver knyttet til kontroll og godkjenning av stortingsvalget:

  • Avgi uttalelse til Stortinget i klagesaker som gjelder stemmerett og retten til å avgi stemme.
  • Avgjøre klager vedrørende andre forhold som gjelder forberedelsene og gjennomføring av valget.
  • Foreta valgoppgjør for fordeling av utjevningsmandatene.
  • Underrette Stortinget og fylkesvalgstyrene om resultatet av valgoppgjøret.
  • Utferdige fullmakter for samtlige representanter og vararepresentanter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Kommunalavdelingen er oppnevnt som sekretariat for riksvalgstyret.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen