Historisk arkiv

Rogaland Havbrukspark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Per Sandbergs innlegg da han åpnet Rogaland Havbrukspark 12. desember 2017.

                                                                                        Sjekkes mot framføring

 

Rogaland er ein viktig havbruksregion med sterke teknologimiljø, leverandørar og oppdrettsselskap.

Det er ei ære for meg å få lov til å opne Rogaland Havbrukspark.

Dette skal være ein rugemaskin for framtidas havbruksnæring.

Ideen om havbruksparken ble født i 2007. Resultatet betrakter vi her i dag. Resultatet av 10 års målrettet arbeid. Det viser ei næring med et imponerende pågangsmot.

I mer enn tusen år har vi hentet verdier fra havet. 

Ikke minst så har vi hentet opp kunnskapen om hvordan vi høster dem! 

Det er den som har brakt oss dit vi er i dag. 

Norge som nasjon sitter på kompetanse og kunnskap som er verdensledende – utviklet gjennom forskning og gjennom erfaringene fra praktisk bruk. 

Når havbruksparken nå blir tatt i bruk, går den inn i den uendelige fortellinga om Norge og havet. 

Dere som er her i dag, er for å holde oss til terminologien, medforfattere for det nye kapitlet om havnasjonen Norge.

Som vi vet, kompetanse og kunnskap er ferskvare. Derfor må vi må hele tiden være i front på forskning og på utvikling.

Det er dette som er grunnlaget for bærekraft og lønnsomhet i næringa. 

Det tar regjeringa konsekvensen av.

Til neste år foreslår vi å bruke 9,2 milliarder til næringsretta forskning og innovasjon.

Det er ei økning på 4,3 milliarder siden 2013.

Altså nesten ei dobling! 

Aldri har det vært satsa så mye på havforskning som under denne regjeringa. 

En stor andel av forskningsmilliardene er retta mot havnæringene. 

For å styrke oss enda mer for næringslivet til havs. 

Som dere sikkert kjenner til, har vi også bevilga 50 millioner til for å få etablert " sløydsaler for næringslivet" eller katapult-sentre som de egentlig heter.

 Her kan bedriftene teste ny teknologi. 

Alt dette betyr økt bærekraft og bedre utnyttelse av havet som produksjonslokale.

I tillegg trenger næringa oppdaterte rammer, regelverk og politikk.

Slik at vi kan legge til rette for lønnsom utvikling.

Og ikke hindre utvikling. 

Det er mitt ansvar at det skjer. 

Men – så er det næringa som selv må stå for vekst og utvikling.

Det er dere som tar på dere rollen til å ta kompetansen videre. 

Det er dere som har en nøkkelrolle i den videre utviklinga av norsk sjømatnæring, for Norge som havnasjon, og for norsk økonomi. 

Skal vi opprettholde vår gode posisjon, må vi skape nye muligheter. 

Potensialet i havbruksnæringa er stort.

Havbruk er heller ikke bare lakseoppdrett. Det er viktig å minne om. 

Laks vil nok være motoren i utviklinga av næringa, men vi ser mange initiativer innenfor marine arter.

Siden 2012 har departementet gitt rundt 40 tillatelser til oppdrett av tang og tare, eller makroalger som det så fint heter.

Oppdrett av rensefisk har blitt en viktig og helt avgjørende faktor i kampen mot lakselusa.

Videre ser vi nå at torskeoppdrett igjen begynner å røre på seg.

Dette er bare noen få eksempler.

Jeg får stadige innspill og drypp av spennende informasjon. Det være seg om sjøpølser, kråkeboller eller hummer.

 

Visjonen til Rogaland havbrukspark er å være Norges ledende innovasjonsmiljø for nye teknologier og nye marine arter. 

Oppgaven er stor.

Men med den erfaringen og kompetansen som er etablert her i regionen har jeg stor tro på at dere vil lykkes.

 Forhåpentligvis kommer kompetansen fra havbruksparken til å bli til ny næring, og nye fortellinger om de mulighetene havet gir oss.

 Myndighetene legger til rette, men det ernæringa sjøl som er og må være i førersetet for egen utvikling. 

Noen næringsutøvere går foran, og trekker dermed andre med seg.  

Som Ryfylke rensefisk – en innovativ akvakulturaktør, som er den første som flytter inn i Havbruksparken.

Jeg vet at det er flere selskaper som venter på å ta i bruk parken fra vinteren 2018. 

Det er ingen tvil om at samlokaliseringa vil fremme et faglig miljø med betydelig kompetanse her på Talgje. 

Det er bra, for målet er å utvikle havbruksnæringa.

Sjømatnæringa er viktig for norsk økonomi, og den vil bare bli enda viktigere.

Jeg håper mange bedrifter vil flytte inn og bidra til meir innovasjon og utvikling i denne viktige næringa.

Jeg gleder meg til fortsettelsen, og til å følge dem som flytter inn i Havbruksparken.

Da erklærer jeg Rogaland Havbrukspark for åpnet!

Til toppen