Romania ønsker å kjøpe norske F-16

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I midten av desember 2021 ga det rumenske parlamentet tilslutning til en anskaffelse av 32 norske F-16 jagerfly. Den estimerte rumenske totalrammen er på 454 millioner EURO og den norske andelen av denne vil bli fastsatt gjennom videre forhandlinger. Kjøpet vil innebære store inntekter for Norge og norsk industri.

– F-16-flyene har tjent Forsvaret og nasjonen i over 40 år frem til de nå erstattes med F-35. Forsvarsdepartementet ga i 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten. Jeg er veldig fornøyd med at det nå er Romania, en NATO-alliert, som ønsker å kjøpe 32 norske F-16 fra oss slik at flyene kan komme til nytte flere år fremover, sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen.

F-16 har vært en formidabel kapasitet for Luftforsvaret og forsvaret av Norge. F-16 har hevdet suverenitet i norsk luftrom, samt deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale operasjoner og øvelser fram til de nå tas ut av tjeneste ved årsskiftet. De bilaterale relasjonene mellom Norge og Romania er gode. Et salg til Romania vil gi de rumenske væpnede styrker et betydelig og raskt løft av deres kampflymakt.

Det var i 2019 Forsvarsdepartementet ga Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten.

– Prosessen for salg av denne type militærmateriell til andre nasjoner er omfattende, og det har i tillegg vært flere aktører på markedet. Jeg er derfor svært godt fornøyd med at Romania nå har besluttet å kjøpe våre F-16 fly. Våre jagerfly er blant de best vedlikeholdte i verden og de har jevnlig blitt oppgraderte. Jeg er sikker på at våre fly vil tjene Romania godt i en årrekke fremover, sier direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.  

Nå som Romania har besluttet at de skal kjøpe norske F-16, vil Forsvarsmateriell gå i gang med å detaljere og ferdigstille kontrakten mellom nasjonene. Før flyene overleveres til Romania skal de etter planen gjennomgå vedlikehold.

– Vi har i salgsprosessen vært opptatt av at kontrakten også skal gi inntekter til norsk industri. Kongsberg Aviation Maintenance Services er valgt som strategisk samarbeidspartner og vil levere både support, vedlikehold og trening av rumensk teknisk personell, sier direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.  

Et videresalg av F-16 betinger tredjepartsgodkjenning fra amerikanske myndigheter og ved eksport, som i dette tilfelle, kreves også eksportlisens fra Utenriksdepartementet. Det er således streng kontroll med hvem som kan motta de norske F-16 flyene.

Etter planen skal de første flyene leveres i 2023 og de siste flyene vil overleveres i løpet av 2024. For de resterende fly som ikke kan selges vil det bli foretatt en samlet vurdering når det gjelder mulighetene for utstilling på museum eller andre formål. Også her vil det være nødvendig med godkjenning fra amerikanske og norske myndigheter.

 

Faktaboks

  • Forsvarsdepartementet ga i september 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å lede avhendingen av F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten.
  • Salg av F-16, eller utstyr relatert til F-16, må godkjennes både av amerikanske og norske myndigheter.
  • Forsvaret har totalt 57 F-16 fly som potensielt kan selges, men noen av disse vil være kostbare å sette i stand for salg.