Markering av Romatraktaten 60 år

Statsråd Frank Bakke-Jensens appell da Europabevegelsen markerte Romatraktatens 60-årsjubileum på Eidsvolls plass i Oslo.

Kjære europavenner!

 • Jeg er glad for feire Romatraktaten med dere her i dag. En traktat som bidro til at Europa ble omdannet fra å være et kontinent preget av militær konflikt til et kontinent preget av samarbeid.
 • Enhver 60-åring vil ha opplevd gode og dårlige dager, og dagens EU er ikke perfekt. Men hvilket alternativ ville vært så mye bedre? Skulle vi ha operert hver for oss? Alle mot alle?
 • Samtidig tror jeg vår tid gir en reell mulighet til å videreutvikle EU, et EU i takt med tiden og innbyggernes behov. Slik de gjorde i Roma i 1957.
 • Dette mener jeg vi i Norge skal og bør være med på. Ja, vi må fremdeles tenke langsiktig om norsk medlemskap. Men vi kan likevel bidra med gode ideer, og forslag til hvordan vi i Norge kan bidra. I regjeringen kaller vi dette aktiv europapolitikk.
 • Noen anklager EU for å være et skalkeskjul for brutale markedskrefter, andre ser kun byråkrati. Men veldig mange ser noe helt annet; EU er faktisk det største, og mest vellykkede, fredsprosjektet vi har!
 • EU binder mennesker sammen: gjennom det indre marked, med fri bevegelighet og mulighet til å bo og studere i hverandres land.
 • EU står også for en betydelig overføring av midler til land og regioner som henger etter. Dette er solidaritet i praksis, en solidaritet som vi er del av gjennom EØS-midlene, bygd på tanken om at alle vinner på utvikling for flest mulig.
 • «Kjemp for alt hva du har kjært,» heter det, men vi må også kjempe for alt vi tar for gitt. Få steder i verden har nå så stor frihet - på alle vis - som Europa. Det finnes ikke noe sted i verden der man kan delta mer i samfunnet, med mer trygghet, velferd og velstand, enn i Europa.
 • Vi skylder oss selv og kommende generasjoner å ta vare på det som er bygget opp! Det betyr at vi også må utvikle oss, og gi flere grupper en opplevelse av at deres oppfatninger og ønsker blir hørt og betyr noe.
 • Selv i Europa er dette krevende: teknologien og den globale konkurransen utvikler seg stadig raskere. Vil vi i Norge stå alene i forsøket på å løse utfordringene som oppstår? Eller vil vi samarbeide tett med de landene i verden som står oss nærmest?
 • For meg er svaret klart: la oss feire Romatraktaten i dag, og engasjere oss for å styrke fellesskapet den grunnla! La oss stå sammen for Europa!
Til toppen