Viste frem nordområdene til romtopper i Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge deltok med 19 personer på EUs årlige romkonferanse 12.-13. januar. Norsk Romsenters mottakelse på Norges Hus trakk 70 deltakere som fikk lære mer om koblingen mellom norsk Arktis- og rompolitikk.

Oda Helen Sletnes, Norges ambassadør til EU, åpnet konferansen. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

12.-13. januar møttes europeisk romindustri og andre aktører til EUs årlige romkonferanse i Brussel. Konferansen var den åttende i rekken og hadde som tema hvordan Europa i større grad kan bli en global aktør innen romvirksomhet.

Europe as a global space player

– Viktig møteplass

Tirsdag 12. januar inviterte Norsk Romsenter viktige kontakter til mottakelse på Norges Hus. EU-ambassadør Oda Helen Sletnes åpnet arrangementet, etterfulgt av tre presentasjoner om norsk romteknologi og nordområdene.

Norsk Romsenters Bo Andersen innleder. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

70 personer deltok og administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Bo Andersen, var svært fornøyd med et vellykket arrangement.

– Romvirksomheten er nyttig og viktig for Norge. Norge er avhengig av internasjonalt samarbeid for å dekke sine nasjonale behov og ESA er det viktigste verktøyet for forskning, utvikling og industribygging.

– Norges samling under konferansen gjorde det mulig å presentere koblingene med norsk Arktis- og rompolitikk. Det var positivt at mange der lærte noe nytt om norske satsinger og bruk, sier Andersen.

Nytte og næring

Norge har vært medlem i European Space Agency (ESA) siden 1987 og deltar aktivt i EUs romprogrammer Galileo, EGNOS og Copernicus. Norge har som ambisjon å være det landet med «størst nytte av rommet» og Norsk Romsenter jobber aktivt for å sikre at aktiviteten i ESA, som utnyttelsen av satellitter, er nyttig for Norge og genererer kontrakter for norsk industri.

I 2015 bidro Norge med over 400 millioner kroner til europeisk romsamarbeid. Ifølge tall fra norske rombedrifter genererer hver krone som investeres 4,7 kroner i ekstra omsetning i bedriftene.

Årsrapport: Norge i Rommet 2015

EU med ny romstrategi i 2016

EU planlegger å bruke 12 milliarder euro på romvirksomhet i perioden 2014 til 2020. Europakommisjonen har annonsert at den vil lansere en ny romstrategi i 2016.

EU og romvirksomhet