Samarbeider om fjellreven i Skandinavia

Fjellreven er kritisk truet i Norge og sterkt truet i Sverige. Den står i fare for å dø ut i Skandinavia. Derfor har de to landene gått sammen om å lage en handlingsplan som skal bidra til å styrke livsvilkårene til fjellets lille storsjarmør.

– Med det nye skandinaviske samarbeidet styrker vi forvaltningen av fjellrev ytterligere. Med dette øker sjansen for å lykkes med å nå målet om at fjellreven igjen skal bli en utbredt art i Skandinavia, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Gjennom mange år er det gjort en stor innsats for å styrke den truede fjellrevbestanden, blant annet gjennom forskning, utsetting og foring, i tillegg til uttak av rødrev i Norge. Dette har gitt gode resultater.  Nå fødes det flere ungekull i gode smågnagerår og vi ser en reetablering av fjellrev i områder hvor den ikke har vært på svært lenge.

Sverige og Norge har et felles ansvar for å bidra til bedre overlevelse for den skandinaviske fjellreven. Basert på felles kunnskap har de to nasjonene nå utarbeidet en felles plan for å bedre livsvilkårene for fjellreven.

Les mer om planen på Miljødirektoratets hjemmesider.

Til toppen