Samferdsel på dagsorden for polsk formannskap

Polen har lagt fram sine prioriteringer på samferdelsområdet, kompromissenighet om Eurovignette-direktivet og enklere å reise langt med tog i Europa. Dette og flere saker i Samferdselsnytt 4/2011 fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

Hovedsaker:

  • Reviderte TEN-T-retningslinjer, roaming-reglene og nettnøytralitet sentralt i Polens formannskap i annet halvår
  • Enighet om Eurovignette-kompromiss i siste trilogmøte; ikke obligatorisk øremerking, men medlemsstatene skal rapportere bruk av inntekter
  • Rådet godkjente forlengelse av mandatet til Det europeiske byrået for infrastruktur og informasjonssikkerhet (ENISA) fram til september 2013, og en felles EU-strategi for World Radiokommunications Conference 2012.
  • Europaparlamentets holdning til EUs radiospektrumpolitikk vedtatt, mens Rådet fortsatt arbeider med saken.
  • Kommisjonsforordning skal gjøre det like lett for togpassasjerer å bestille og administrere togreiser som det er for flypassasjerer.
  • Rapporten med evaluering av datalagringsdirektivet kan åpne for endringer
  • Bred diskusjon i Europaparlamentet om omarbeiding av Jernbanepakke I: Fortsatt betydelig uenighet mellom medlemsstatene i Rådet
  • Avtaler om flysikkerhet og lufttrafikkontroll med USA og ICAO, og klargjøring av flypassasjerers rettigheter

Les hele nyhetsbrevet her (pdf - 506 kb).

Til toppen