Samferdselsdepartementet: Anne Berit Stavseth utnevnt til underdirektør

I statsråd i dag er seniorrådgiver Anne Berit Stavseth utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet, der hun skal jobbe i Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen.

Anne Berit Stavseth er 39 år og cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 2001. Hun ble tilsatt som seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet i 2010.

Stavseth arbeider i avdelingens trafikksikkerhets- og beredskapsseksjon, som styrer arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene. Seksjonen har ansvar for arbeidet med sivil beredskap på departementets område, for departementets arbeid med trafikksikkerhet og for vegtrafikkloven.