Samferdselsdepartementet lyser ut konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo. Flyrutene vil fra 1. april inngå i det såkalte 'minimumstilbudet'. Dette er flyruter som normalt opereres kommersielt, men som en følge av etterspørselsbortfallet under pandemien midlertidig blir gjenstand for statlig kjøp. Tilbudsfristen for flyselskapene er 9. mars 2021 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i midten av mars.

De nye avtalene skal tre i kraft 1. april 2021 og varer til og med 30. april 2021, med opsjon på inntil to måneders forlengelse.

 

Konkurransen er åpen for alle flyselskaper i EU og EØS

Flyrutekjøpet gjennomføres ved en åpen konkurranse med forhandling der alle flyselskaper i EU og EØS kan delta.

Kravene til rutedriften er i hovedsak satt med utgangspunkt i det øvrige minimumstilbudet. Frekvenskravet er to rundturer seks dager per uke. Flyselskapene står fritt til å levere flere avganger enn det som kreves i avtalen, men da uten kompensasjon. Det vil ikke bli tildelt eneretter på flyrutene.

 

Flyrutene som inngår i konkurransen

Ruter skal opereres med fly med minst 30 seter

 

Rute

Min. ant. daglige rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Stord–Oslo

2

6

12

Ørland–Oslo

2

6

12

 

For å motta konkurransedokumentet, kontakt Samferdselsdepartementet via e-post: jen@sd.dep.no