Samferdselsforskning: Fremtidens gode løsninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan ser fremtidens transportsystem ut? Hva er smarte byer? Hvordan vil delingsøkonomien påvirke samferdsel i fremtiden? Dette er noen av spørsmålene Samferdselsdepartementets forskningsstrategi for 2016 – 2022 fokuserer på.

- Det satses i år rekordhøye summer på utbygging og videreutvikling av norsk samferdselssektor, men samtidig trengs kompetanse om fremtidens utfordringer. Derfor peker Samferdselsdepartementets FoU-strategi på en rekke områder som er relevante for vår finansiering av forskning fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Et eksempel er smarte byer og hvordan ny teknologi kan tas i bruk for eksempelvis å gjøre bytransport enklere. Fra dagens app'er som viser reisemuligheter og selger billetter, vil man kanskje i framtiden ha intelligente løsninger som automatisk bestiller en selvkjørende bil slik at du rekker toget til jobben. 

- Teknologi vil kunne endre måten vi reiser på, og kunnskap er viktig for å sikre at vi utnytter mulighetene, sier Solvik-Olsen.

Innen elektronisk kommunikasjon bidrar Samferdselsdepartementet til brede forskningsprogrammer som sikrer verdiskapning og nyvinninger innen IKT. Ett eksempel er et særlig ansvar for kunnskapsgrunnlaget for robuste nett. At elektronisk kommunikasjon fungerer er stadig viktigere for samfunnet – og derfor er nødvendig kunnskap om robuste nett også en tydelig prioritet for Samferdselsdepartementet.

I Statsbudsjettet for 2016 har Samferdselsdepartementet bevilget til sammen 160 millioner kroner til forskning og utredninger.

Les hele forskningsstrategien her.


Kunnskap og ny teknologi kan endre trafikanthverdagen. I USA fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prøvekjøre en førerløs bil.