Samferdselsministeren besøker Østfold

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tilbringer tirsdag 2. februar i Østfold. På agendaen står både jernbane, vei og havn. Og litt rallykjøring.

- Det er viktig for meg å flytte kontoret ut fra Oslo med jevne mellomrom. Tirsdag skal jeg ta tog, kjøre rally, besøke en havn og snakke med folk om en rekke samferdselsprosjekter som er viktig for Østfold. En slik tur gir meg informasjon langt utover det jeg kan lese meg til i rapporter og notater og er derfor svært nyttig.

Her er programmet til statsråden:

  • 08:18 Tog fra Oslo S til Ås (presse er velkommen)
  • 08:45 Pressemøte på Ås – om nettdekning på Østfoldbanen.
  • 09:45 Møte med Asfalt Remix AS - om rammevilkår for asfaltarbeidere og reguleringer som fordyrer og forsinker byggeprosesser. Rallykjøring, møte og lunsj.
  • 12:10 Besøke Borg havn
  • 14:00 Møte med Olrud-gruppen - om ny jernbanestasjon i Fredrikstad, Olrud presenterer sin idé for ny stasjon.
  • 16:00 Møte med ordfører Erik Unaas i Eidsberg og Indre Østfold Regionråd – påkobling av Østre linje på Follobanen/Ski stasjon og diverse veisaker.

Kontaktpersoner på turen:

Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, tlf. 472 51 338
Kommunikasjonssjef i Samferdselsdepartementet Susanne Moen Stephansen, tlf. 480 32 792