Samferdselsministeren deltar på Trafikkofrenes dag i Buskerud

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen taler ved minnegudstjeneste i Åssiden kirke i Drammen søndag 11. januar.

Før minnegudstjenesten blir det appeller i skolegården på Åssiden skole klokken 1600, før fakkeltog til Åssiden kirke.

Program og nærmere opplysninger på Buskerud fylkeskommunes nettsider.

 

Kontaktperson for samferdselsministeren: Seniorrådgiver Frøydis Tornøe, Samferdselsdepartementet, 970 97 855.

Til toppen