Samferdselsnytt 3/2011

Økt beredskap og nye tiltak ved vulkanutbrudd, omlegging av EUs transportpolitikk, diskusjon om endringer av regelverk i jernbanesektoren og multimodal reiseplanlegger er noe av det du kan lese om i samferdselsbrevet fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

Dette er hovedsakene i denne månedens utgave av SamferdselsNytt fra EU-delegasjonen:

  • Ulike reaksjoner på Hvitboken om EUs transportpolitikk. Varsler radikale omlegginger mot 2050
  • Sterk oppslutning om radiospektrum-politikken i Europaparlamentet
  • Mange tiltak gjennomført for økt beredskap et år etter Eyjafjallajökull
  • TEN-T og maritime spørsmål vil stå sentralt på Polens transportagenda fra 1.juli
  • EU vil forhandle fly-cabotage med Sveits
  • Parlamentet opprettholder kravet om øremerking av Eurovignette-inntekter
  • Norge ønsker endringer i regelverket for jernbanesektoren
  • Luftfartsavtaler med Brasil og USA på plass
  • Multimodal reiseplanlegger og andre høringssaker med frister før sommerferien

Disse og andre saker kan det leses om i SamferdselsNytt nr 3 2011(pdf)

Til toppen