Sanner til Bodø for å dele ut Attraktiv by-pris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deler ut prisen Attraktiv by 2016 for bærekraftig by- og stedsutvikling – i Bodø mandag 13. juni.

Viljen til å satse på sentrumsutvikling og prosjektet "Ny by – ny flyplass" avgjorde juryens valg av Bodø som vinner.

– Bodø ser muligheter der andre ser begrensninger. Jeg gleder meg til å dele ut prisen, sier Sanner.

Program

Klokka 10.00: Møtes av ordfører Ida Pinnerud med følge på Bodø Lufthavn. Derfra går turen på sykkel gjennom byen der det foretas stopp ved sentrale punkter som er fremhevet av juryen.

Klokka 11.15: Prisutdelingen skjer sentralt i byen

Klokka 12.00: Avslutning

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Heidi Egede-Nissen, mobil 40437384