Satellitter ser stormskader og snauhogst i skogen

Satellittdata har et potensial til å bidra til å dekke viktige kartleggings- og overvåkingsprogrammer i skog, som for eksempel stormskader.

Norge er med i den europeiske storsatsingen for satellittovervåking, Copernicus. I en ny rapport har forskere ved Skog og landskap sett på deteksjon av skogskader og hogst med satellittdata. Forskerne har særlig fokusert på stormskader og snauhogst.

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.

Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Montasje fra Norge i bilder. Foto: Svein Solberg, Skog og landskap
Montasje fra Norge i bilder. Foto: Svein Solberg/Skog og landskap
Til toppen