Se opptak av vårt seminar om matsvinn i jordbruket

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet avholdt i dag et seminar om matsvinn i jordbruket.

– Sett for alle jordbruksproduksjoner samlet, er det et relativt lavt matsvinn i jordbruket i Norge, sa landbruks- og matminister Sandra Borch i innledningen til seminaret.  

Matsvinnet i jordbrukssektoren ble målt til 43 883 tonn i 2020. Dette utgjør 1,72 prosent for alle produksjoner samlet. Dette kommer frem i den første kartleggingen av matsvinn i jordbruket som nå er gjort av Landbruksdirektoratet, som en del av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

– Men selv om 1,72 prosent er relativt lite, er 43 883 tonn fortsatt mye mat som skulle vært spist, sier landbruks- og matministeren.

Nett-tv Landbruks- og matdepartementet inviterer til seminar om matsvinn i jordbruket tirsdag 5. april klokka 09.00-11.00

Se sendingen her

Se sendingen her

Bakgrunn

Matsvinnet i jordbrukssektoren ble målt til 43 883 tonn i 2020. Dette utgjør 1,72 prosent for alle produksjoner samlet. Dette kommer frem i den første kartleggingen av matsvinn i jordbruket som nå er gjort av Landbruksdirektoratet, som en del av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

– Jordbruket arbeider aktivt for å redusere matsvinnet i sin del av verdikjeden. Bedre statistikk vil gjøre det enklere å finne gode tiltak for å redusere matsvinnet, derfor er rapporten fra Landbruksdirektoratet svært viktig, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Jordbrukets organisasjoner er blant de 12 organisasjonene om har undertegnet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Målet er en halvering av matsvinnet innen 2030.  

Som en oppfølging av bransjeavtalen, ble det til jordbruksoppgjøret i 2019 levert en rapport av en arbeidsgruppe om hvordan jordbrukssektoren best kan utvikle statistikk for matsvinn. En tilleggsrapport om oppfølgingen ble levert i desember 2020. Statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren ble nylig rapportert inn for første gang for 2020 til bransjeavtalens første hovedrapportering i 2021.