Seminar:

Arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i de nordiske landene

Torsdag 10. november arrangerer Finansdepartementet i samarbeid med Nordisk ministerråd et seminar om arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i de nordiske landene. Statssekretær Paal Bjørnestad (FrP) åpner seminaret. Seminaret inngår i rekken av årlige Nordic Economic Policy Review-seminarer som arrangeres på omgang i de nordiske hovedstedene.

Hvordan skaper vi vellykket integrasjon? Hva kan de nordiske landene lære av hverandre? Årets NEPR-seminar vil presentere syv artikler om arbeidsmarkedsintegrasjon av innvandrere i de nordiske landene. Artiklene vil inngå i en felles publikasjon i NEPR-serien tidlig neste år.

Tid: 10. november kl 09.00 – 16.30
Sted: Akersgata 59 (R5 Regjeringskvartalet), Oslo

Program

09:00 Kaffe og registrering
09:30 Åpning ved statssekretær Paal Bjørnestad

09:40 Innledning v/gjesteredaktører professor Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, og professor Olof Åslund, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) og Uppsala Universitet

10.00 Integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet
- Bernt Bratsberg, Odbjørn Raaum og Knut Røed, Frischsenteret
- Olof Åslund, Anders Forslund og Linus Liljeberg, IFAU
- Matti Sarvimäki, Aalto University
- Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Foundation Research Unit

11:30 Kommentarer
Bergljot Bjørnson Barkbu, IMF og Torben Tranæs, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

12:00 Lunsj

12:45 Utdanningseffekter for 2. generasjons innvandrere
- Hans Grönqvist, Uppsala University, og Susan Niknami, Swedish Institute for Social Research (SOFI)
- Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Kristine Vasiljeva, Kraka

13:30 Kommentar
Lina Aldén, Växjö Universitet

13:45 Konsekvenser for offentlige finanser av innvandring
Joakim Ruist, Gøteborg Universitet

14:00 Kommentarer
Eskil Wadensjö, SOFI og Thomas Liebig, OECD

14:15 Kaffe
14:40 Paneldiskusjon
- Anna Piil Damm, Olof Åslund, Timothy Heleniak,
- Bergljot Bjørnson Barkbu og Thomas Liebig.

16:00 Oppsummerende kommentarer og avslutning
Redaktør: Torben M. Andersen 

For påmelding: Send e-post til johanna.feuk@nordregio.se. Det er begrenset antall plasser til seminaret. Mer informasjon finner du på www.norden.org/NEPR

Til toppen