Seminar om biomangfald

Før sommeren leverer Landbruks-og matdepartementet statusrapport frå Noreg for biomangfold innen mat og landbruk til FAO, FN sin organisasjon for mat og landbruk. Onsdag 25. mars holder Skog og Landskap og Genressurssenteret eit seminar i Oslo med funn frå den nasjonale statusrapporten.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal holder opningsinnlegget før hovudfunna frå rapporten vert lagde fram. Fleire innleiarar vil deretter gje smakebitar på nokre av dei tema som peker seg ut i rapporten. Seminaret vert avrunda med ein diskusjon i plenum, kor deltakarane kan gje innspill til sluttfasen av arbeidet.

Tid: Onsdag 25. mars kl 09.00.
Stad: Mathallen, Oslo. 

Til toppen