Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Seminar om tjenester av allmenn interesse

EU-delegasjonen arrangerte 1. april et mini-seminar om tjenester av allmenn interesse. Formålet med seminaret var å få en oversikt over utviklingen på feltet den siste tiden.

På seminaret gjennomgikk man Kommisjonens arbeid med bakgrunn i Kommisjonens melding fra november 2007. Meldingen har vært et viktig bidrag i å klargjøre problemstillinger i forhold til tjenester av allmenn interesse (SGI), samt dannet et godt grunnlag for det informasjonsarbeid Kommisjonen arbeider med.

Innlegg ble holdt av representanter fra Kommisjonen, herunder Michelle Sutton fra Kommisjonens Generalsekretariat,  Christine Tomboy fra DG Employment, og Børge Benum KS Brussel, og med innlegg fra NHO og LO. Deltagelsen fra Kommisjonen var en særlig positiv anledning til å få innsikt i deres arbeid og prioriteringer.

Det ble presentert informasjon om jobben som er gjort i etterkant av meldingen som kom i november 2007. Denne er i løpet av 2008 gjennomgått av Rådets ’Social Protection Committee’ og dets arbeidsgruppe ’The Spiegel Group’. Spiegelgruppen arbeider i 2009 videre med hovedfokus på tre tema;
• Offentlig-offentlig samarbeid for å organisere sosiale tjenester for å avklare om de faller inn under reglene om anskaffelse, samt trekke inn ny rettsutvikling på feltet,
• Rollen til ’non-profit’ leverandører/tjenesteytere innenfor sosiale tjenester og
• Regelverket om offentlige anskaffelser og mulige alternativ, herunder ønsket fra flere land om et forenklet regime for anskaffelser innen sosiale tjenester.

Lisboatraktaten
Lisboatraktaten inneholder en ny art. 14, samt at det ble innført en protokoll om SGI i forbindelse med traktaten. Protokollen understreker den rolle og de valgmuligheter nasjonale, regionale og lokale myndigheter har med tanke på å tilby en tjeneste av allmenn økonomisk interesse ’as closely as possible to the need of the users’.

Med denne innførelsen er det er første gang begrepet ”tjeneste av allmenn økonomisk interesse” blir brukt primærlovgivningen og dette vil også kunne benyttes som et rettslig grunnlag for et mulig horisontalt direktiv. På dette punkt er det imidlertid ulike syn blant medlemsland og i Europaparlamentet, og det vil bli spennende å følge utviklingen videre.

Veien videre
Seminaret gav en god status for Kommisjonens arbeid med tjenester av allmenn økonomisk interesse og sosiale tjenester av allmenn interesse, og man ser tydelig at utfordringene på EU-siden er de samme som i Norge; nemlig å sikre en bedre forståelse av problemstillingene, skape klarhet i hva regelverket betyr, og ikke minst spre informasjon om avgrensningen av konkurranseutsetting.

Spigelgruppens arbeid, og det videre arbeidet på feltet, vil bli fulgt tett opp fra delegasjonens side i tiden framover.

Hele rapporten finner du her. (Word-fil)

For ytterligere informasjon om seminaret kan du ta kontakt med konkurranseråd Geir Bekkevold.


 

Til toppen