Setter i gang arbeidet med dagligvareportal

I dag møtte forbrukerminister Solveig Horne (FrP) dagligvarebransjen til det første møtet om den kommende dagligvareportalen.

Bakgrunnen for møtet er at Stortinget har bedt regjeringen senest i løpet av 2016 etablere en gratis tilgjenglig dagligvareportal. 

- Det er avgjørende å involvere de sentrale aktørene i bransjen for å få til en god dagligvareportal. Dagens innspill vil være viktige i det videre arbeidet, sier Horne.

Regjeringen skal nå se på hvordan man kan etablere en dagligvareportal på best mulig måte.

Forbrukerrådet var også tilstede under møtet og presenterte deres syn på hvordan arbeidet med en slik portal bør utformes.

- Forbrukerrådet fremmet første gang forslaget om en dagligvareportal for to år siden, og de har lang erfaring med utvikling og drift av andre offentlige prisportaler som Finansportalen og Hvakostertannlegen. Innspillene vi har fått i dag,  både fra bransjen og Forbrukerrådet  er viktige for at vi skal kunne lage en best mulig dagligvareportal for forbrukene, sier statsråden. 

Til toppen