Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045.

Les mer om saken på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet.

Se hele presentasjonen av SKOG22 på nett-tv: 

Nett-tv Nett-TV: SKOG 22 legger frem sin strategi

Se sendingen her

Se sendingen her

Les hele: SKOG22 Nasjonal strategi for skog- og trenæringen (pdf).

Til toppen