Skogeiere hadde stabil inntekt

En av seks personlige skogeiere hadde overskudd i skogbruket i 2013. I gjennomsnitt hadde de en næringsinntekt på 37 000 kroner, noe som er en økning på 2 000 kroner fra året før.

Til sammen hadde de personlige skogeierne en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 775 millioner kroner i 2013, mot 780 millioner kroner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 87 millioner kroner ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere i 2013, mot 83 millioner i 2012.

Til sammen hadde de personlige skogeierne en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 775 millioner kroner i 2013. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen