Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Per Olaf Lundteigen (Sp) på Stortinget om nasarin.

Lundteigen har følgande spørsmål:

Det er stor usikkerhet blant folk om hva narasin er. For å fremme folkeopplysning og informasjon til forbruker er det viktig at fakta kommer fram slik at folk sjøl kan vurdere uttalelser og påstander om narasin i media. Patentgodkjennelsen for narasin ("Unites States Patent") er fra 3. august 7982 oq heter "Process for preparinq narasin". Jeg spør derfor om statsråden kan legge ut patentgodkjennelsen for narasin på departementets hjemmesider slik at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for folk?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen