Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Knut Storberget (A) om antall gardsbruk i Noreg.

Storberget har føljande spørsmål:

"I fjor hevdet landbruksministeren at reduksjonen i nedgangen av antall gårdsbruk i Norge skyldtes regjeringens politikk og at det var optimisme i næringa. I år ser det ut til at avviklingen av gårdsbruk blir prosentmessig den høyeste på 8 år. Hva har gått galt med regjeringens politikk?"

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.