Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Karianne O. Tung (A) på Stortinget.

Tung har følgande spørsmål:

Er kommunalministeren enig i at rettighetene i statsallmenningene ikke bør endres ved eventuelle kommunesammenslåinger, og at det videre er fornuftig at dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og eventuelt vurderes etter at ny kommunestruktur er helt avklart?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen