Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentantane Else-May Botten (A), om Bioforsk på Tingvoll og frå Rasmus Hansson (MDG) om å fjerne gamal piggtråd.

Else-May Botten har føljande spørsmål:

Vil landbruksministeren ta initiativ for å sikre at Bioforsk viderefører den økologiske kompetansen man har på Tingvoll i sin helhet?

Rasmus Hansson har føljande spørsmål:

Bruk av piggtråd for å regulere dyrs ferdsel er ikke lenger tillatt i Norge. Det er likevel mye piggtråd som ligger og slenger eller henger på gamle gjerder i norsk utmark. Det er et kjent problem at fugler og dyr setter seg fast og får stygge og noen ganger dødelige skader av gammel piggtråd som ikke er fjernet, men omfanget av problemet er uvisst. Har statsråden noen oversikt over problemet, for eksempel hvor mye piggtråd som fortsatt finnes i norsk utmark, og vil statsråden foreta seg noe for å få fjernet gamle piggtråder?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen