Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om status i samband med planar om privatisering av Statskog SF.

Pollestad har føljande spørsmål:

"Regjeringen vedtok i oktober 2014 å utrede ulike modeller for organisering og privatisering av Statskog SF sin skogsvirksomhet. I statsbudsjettet for 2016 varsles det at det skal foretas en marginal økning av arronderingssalget fra 600 000 dekar til 750 000 dekar. Betyr det at alle andre planer om privatisering av Statskog SF sin virksomhet er lagt bort?"

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.