Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Kravet til jegere er at de hvert år må avlegge og bestå en skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt.

Dette blir vanskelig i en situasjon med sterke restriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet som innebærer at mange skytebaner trolig må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt frem til 15. juni.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

Legger til rette for høstens jakt

Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

Elgku
Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt. Foto: Trond Baadstø/Statskog

Nye jegere må avlegge prøve

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

Delt ansvar

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) har et delt ansvar for forvaltningen av høstbare viltressurser.

LMDs ansvar omfatter nærmere bestemte oppgaver etter viltloven og fjelloven samt budsjettmidler knyttet til høstbare viltressurser, herunder jeger- og fellingsavgifter og gebyrer. Ansvaret omfatter også forvaltningen etter viltloven av fremmede viltarter som miljømyndighetene har definert som høstbare.

Verdiskaping

Jakt har lange tradisjoner i Norge. Salg av jakt på storvilt og småvilt har vært og er en inntektskilde for mange grunneiere.

Over en halv million nordmenn er registrert i Jegerregisteret. 14 pst. av disse er kvinner. Om lag 145 000 er aktive jegere.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en rapport fra 2018 anslått at omsetningen – jegernes samlede forbruk til jakt på storvilt og småvilt – i jaktåret 2017-2018 var om lag to mrd. kroner. Det er et stort potensial for øke omsetningen med grunnlag i høstbare viltressressurser. NINAs rapport anslår at omsetningen kan økes med 1 milliard kroner i løpet av en 10-årsperiode.

Jeger
Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter. Foto: Espen Stokke/Landbruks- og matdepartementet.