Slutt på bompenger på E16 mellom Kløfta og Nybakk

- Det er alltid gledelig når vi kan avslutte bompengeinnkreving. Den 27. mars markerer vi at bilistene har nedbetalt bompengegjelden på strekningen E16 Kløfta – Nybakk og bompengeinnkreving kan avsluttes. Ekstra gledelig er at vi har fått politisk enighet om å halvere takstene på sideveiene til E16 mellom Kongsvinger og Slomarka, og at det trer i kraft samme dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Innføring av bompenger er et samspill mellom lokale myndigheter som stiller økonomisk garanti, og Stortinget som gjør formelle vedtak rundt bompengeprosjekt. Mange bilister opplever det urimelig at det innkreves bompenger på sideveier til nye veiprosjekt. Samferdselsdepartementet har jobbet for å finne en løsning som ivaretar hensynet til lokalbefolkningen og bilistene, og samtidig gir et forsvarlig innkrevingsopplegg for garantistene til bompengelånene. I samråd med lokale myndigheter har departementet derfor bedt om at takstene i bomstasjonene på lokalveiene (fvlkesvei 175 og fylkesvei 210) reduseres til halv pris, som en prøveordning i ett år. Gjeldende fritaksordning for de som bor på Galterud og Fulu, blir videreført. Både Sør-Odal og Kongsvinger kommuner og Hedmark og Akershus fylkeskommuner har sluttet seg til det justerte innkrevingsopplegget.

Med det justerte opplegget blir takstene i bomstasjonen på E16 videreført på dagens nivå. For kjøretøy i takstgruppe 1 er dagens takst 32 kroner. I bomstasjonene på fvlkesvei 175 og fylkesvei 210 blir taksten følgelig 16 kroner. Kjøretøy i takstgruppe 2 betaler dobbel takst i de tre bomstasjonene.

Proposisjonen ble lagt frem i statsråd i dag: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-56-s-20162017/id2538151/ 

Fakta:

  • Innkrevingen på E16 Kløfta – Nybakk startet opp 1. november 2007 og prosjektet er ferdig nedbetalt fem år tidligere enn forutsatt.
  • Bompengeanlegget består av to bomstasjoner, en på E16 ved Nybakk og en på sideveien fylkesvei 450 ved Nybakk.
  • Prosjektet E16 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark ble åpnet for trafikk høsten 2014. Prosjektet er delvis finansiert med bompenger.
Til toppen