Historisk arkiv

Sofieprisen 2012 til Eva Joly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Det er en klar sammenheng mellom mangel på bærekraftig utvikling og korrupsjon, sier Eva Joly -Jeg er veldig stolt over å få Sofieprisen og å bli føyet til den lange listen av flotte mennesker som har slåss for en bedre verden.

Siden 2009 har Joly vært medlem av Europaparlamentet, hvor hun leder Utviklingskomiteen. I 2011 ble hun miljøpartiet De grønne sin presidentkandidat til årets presidentvalg i Frankrike. Hun er den første norske som mottar Sofieprisen.


-Det er sammenheng mellom mangel på bærekraftig utvikling og korrupsjon, sier Joly.  Multinasjonale selskaper kjøper seg til kontrakter som fører til utnytting av natur-ressurser. De som utvinner natur-ressurser har ansvar for miljøet. Forurensning av miljøet er en forbrytelse mot menneskeheten. Jeg ønsker en internasjonal domstol for kriminalitet mot menneskeheten begått via miljøovergrep.

-Det er en tett sammenheng mellom miljø-ødeleggelse og korrupsjon fordi korrupsjonen ofte er størst i råvarebaserte virksomheter, for eksempel i oljeindustrien, der er det stor profitt, sier miljøvernminister Erik Solheim.  -Ingen enkeltperson i verden har gjort mer for å sette korrupsjon på global dagsorden enn Eva Joly.

Erik Solheim

-Ingen enkeltperson i verden har gjort mer for å sette korrupsjon på global dagsorden enn Eva Joly, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Sofieprisen er en internasjonal pris for miljø og bærekraftig utvikling som deles ut i midten av juni hvert år. Prisen deles i år ut for 15. gang.


Tidligere Sofieprisvinnere:
2011 Tristram Stuart (Storbritannia)
2010 James Hansen (USA)
2009 Marina Silva (Brasil)
2008 Gretchen C. Daily (USA)
2007 Göran Persson (Sverige)
2006 Romina Picolotti (Argentina)
2005 Sheila Watt-Cloutier (Canada)
2004 Wangari Maathai (Kenya)
2003 John Pilger (Australia/Storbritannia)
2002 Hans Hellighet Bartholomeus, Erkebiskop av Konstantinopel, Det Nye Roma og Økumenisk Patriark.
2001 ATTAC (Frankrike)
2000 Sheri Liao (Kina)
1999 Herman Daly (USA) og Thomas Kocherry (India)
1998 Environmental Rights Action (Nigeria)

Les mer på Sofieprisens nettsider.