Søk tilskudd til UNESCO-formål i 2017

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser ut tilskudd til UNESCO-formål for 2017. Søknadsfristen er 1. februar 2017, og det vil bli gitt svar i løpet av mars 2017.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til å:

  • styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
  • gjøre UNESCO mer kjent i Norge
  • gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder

Ordningen gir frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og andre ikke-kommersielle aktører en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Enkeltpersoner og enkeltmannsforetak kan ikke søke om midler.

Les mer om ordningen.

Til toppen