Søkerliste til stilling som assisterende departementsråd

Det er i alt ti søkere - hvorav fem menn og fem kvinner.

Nr Navn Alder Stilling / Sted
1 Kristine Aune 23 Butikkmedarbeider / Lørenskog
2 Arne Benjaminsen 52 Ekspedisjonssjef / Oslo
3 Stella Bogado 33 Arbeidssøker / Oslo
4 Patrik Cibi 39 Finansrådgiver / Oslo
5 Tonje Mari Dragset 33 Konsulent / Volda
6 Thorbjørn Gaarder 61 Arbeidssøker / Oslo
7 Rajka Johansen 37 Arbeidssøker / Nissedal
8 Ulf Magne Nilsen 61 Advokat / Sør-Varanger
9 Raul Ramirez 39 Senioringeniør / Oslo
10 Elisabeth Roderburg 60 Konsulent / London, UK
Til toppen