Søviknes besøkte skredområdet i Longyearbyen

Olje- og energiminister Terje Søviknes og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen besøkte mandag Svalbard og skredområdet i Longyearbyen. Tirsdag 21. februar gikk det to skred fra fjellet Sukkertoppen, og det ene rammet to rekkehus. Om lag 200 mennesker ble evakuert etter hendelsen.

- Tirsdag i forrige uke var vi igjen vitne til en dramatisk hendelse i Longyearbyen, der et snøskred traff bebyggelse. Heldigvis gikk det ikke tap av menneskeliv, men skredet gjorde stor skade, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Undersøkelser så langt tilsier at det var helt spesielle forhold da skredet gikk. Skredet gikk svært langt og traff to hus i vei 228 ved foten av fjellet. Skredet gikk bare noen hundre meter fra det fatale skredet i desember 2015, der to personer omkom.

Sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt, olje- og energiminister Terje Søviknes, og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (foto:HSI/OED).

Sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt, olje- og energiminister Terje Søviknes, og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (foto:HSI/OED).

-Regjeringen tar folks trygghet og sikkerhet på alvor. Ingen steder kan vi garantere oss mot naturhendelser, men vi må gjøre det vi kan for å kartlegge, planlegge, varsle og sikre slik at risikoen blir mest mulig redusert, sier olje- og energiminister Søviknes.

Det er fortsatt betydelig snøskredfare på Svalbard, men faren er avtagende. Ferdselsforbud og evakuering er delvis opphevet. På grunn av stor uforutsigbarhet har myndighetene konkludert med at det ikke blir tilbakeflytting til de husene i området som er mest utsatt for fare.

NVE har siden 2013 bistått Longyearbyen Lokalstyre og Sysselmannen med flom- og skredutfordringene. I forkant av skredet ble det varslet stor snøskredfare i regionen, men det ble vurdert at bebyggelsen var trygg. NVE skal nå gå nøye gjennom varslingen, og har samtidig pekt på at mer permanente tiltak som flytting av bebyggelse og sikringstiltak i form av skjermer og voller i terrenget kan være aktuelt.  

Les mer om snøskredvarsling i Norge og situasjonen på Svalbard på varslingstjenesten Varsom.no

Saken er oppdatert 28.02.17 kl. 13.00. 

Til toppen