Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stabile reintall i tamreindrifta

Per 31. mars 2019 var det ca. 215 tusen tamrein i Norge. Omtrent 150 tusen dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12–14 tusen dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

Reintallet har vært stabilt de fire siste årene, men Karasjok østre sone har hatt en reintallsøkning på rundt ti prosent. Dette kommer fram av Ressursregnskap for reindriftsnæringen, en årlig rapport som nå er tilgjengelig for reindriftsåret 1. april 2018–31. mars 2019.

Bærekraftig slakteuttak

Reinbeiteområdene Polmak/Varanger, Karasjok vestre sone, Nord- og Sør-Trøndelag, samt tamreinlagene hadde et slakteuttak på mer enn 8 kg per livdyr. De hadde dermed en produksjon i samsvar med slaktenormen som ble foreslått i rapporten «Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift» fra 2008.

Kautokeino midtre og vestre sone hadde slaktevekter på kalv som lå under normen, mens de andre områdene lå på, eller over, normen. En positiv utvikling i slaktevektene i Finnmark forventes å gi positive utslag i slakteuttaket.

Rein på vidda.
Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Foto: Mika Josefine B. Hætta

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Til toppen