Historisk arkiv

Staten foretar egen gjennomgang av transaksjonene i Aker Solutions

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har besluttet å foreta en egen uavhengig, finansiell og juridisk gjennomgang av prosessen rundt transaksjonene i Aker Solutions.

– Jeg har nå satt i gang en egen uavhengig gjennomgang av prosessen rundt transaksjonene i Aker Solutions. Jeg er opptatt av at gjennomgangen skal være uavhengig og at det ikke kan stilles spørsmål om habilitet. Derfor foretar staten nå en egen vurdering i tillegg til den Aker Holding har bedt Aker Solutions sette i gang, sier nærings- og handelsministeren.

– Det er Nærings- og handelsdepartementet som ivaretar statens eierinteresser i Norge. Når slike saker oppstår, foretar vi en egen gjennomgang for å forsikre oss om at statens eierinteresser ivaretas, sier Brustad.

Gjennomgangen skal foretas av juridisk og finansiell ekspertise.

Til toppen