Statnett kan gå videre i planleggingen av ny kraftledning på Haugalandet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag tatt stilling til Statnetts konseptvalgutredning for forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet.

Statnetts konseptvalgutredning bygger på planer om økt industriforbruk i Haugalandsområdet. Planene er knyttet til elektrifisering av Utsira, Hydros aluminiumsanlegg på Karmøy og Haugaland Næringspark. Statnett fastslår i utredningen at en tilstrekkelig stor forbruksøkning på Haugalandet vil utløse behov for større tiltak. Dersom forbruksplanene realiseres, anbefaler Statnett å bygge en ny ledning fra øst.

Olje- og energidepartementet slutter seg i det vesentligste til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg. Departementet mener at Statnett har sannsynliggjort at det vil være rasjonelt med nettiltak dersom den planlagte forbruksøkningen i området realiseres.

 - Statnett har vurdert tiltak som kan legge til rette for den forventede utviklingen i kraftforbruket på Haugalandet. Departementet slutter seg til Statnetts konsept. Statnett kan nå melde og søke konkrete tiltak som inngår i konseptet. Statnetts tiltak vil legge til rette for utvikling i både industri og annen næring i Haugalandsområdet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det er viktig med tidlig politisk involvering i store kraftledningssaker. Planlegger av slike prosjekter skal derfor gjennomføre en konseptvalgutredning og en ekstern kvalitetssikring som skal forelegges Olje- og energidepartementet før tiltaket kan konsesjonssøkes.

Les brev til Statnett her.