Statoils program for utbytteaksjer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statoil kunngjorde i dag et program for utbytteaksjer (scrip utbytte). Som majoritetseier i Statoil støtter Olje- og energidepartementet programmet, og vil be om fullmakt fra Stortinget til å delta. Det er en forutsetning at statens eierandel på 67 prosent skal holdes konstant i hele programmets løpetid. Dette gjøres ved at staten vil ta en forholdsmessig lik andel utbytteaksjer som det minoritetsaksjonærene velger å gjøre.

Denne utbyttemodellen gir aksjonærene valgmuligheter og selskapet kan få større finansiell fleksibilitet til å foreta lønnsomme investeringer som vil generere positiv kontantstrøm over tid, sier Olje- og energiminister Tord Lien.  

Utbytteaksjer har blitt brukt av andre store europeiske olje- og gasselskaper. Som majoritetseier i Statoil er det viktig for den norske stat at selskapet skal ha tilgang på de samme finansielle verktøy som sine internasjonale konkurrenter, fortsetter Lien. 

Bakgrunn

Det er Statoils styre som har fremmet forslaget og som er ansvarlig for å håndtere selskapets kapitalsituasjon. Olje- og energidepartementet, som majoritetseier i selskapet, har vurdert styrets forslag og funnet det riktig å støtte forslaget gitt at statens eierandel holdes konstant gjennom programmets løpetid.

Kontantutbyttet fra Statoil går direkte inn i Statens Pensjonsfond Utland. Størrelsen på vil variere fra kvartal til kvartal og avhenger av andel aksjer som velges, men verdien av statens samlede utbytte i form av aksjer og kontanter fra Statoil vil være stabil gitt at utbyttet videreføres på dagens nivå. Aksjene som mottas vil overføres til Olje- og energidepartementet.