Statskog selger skogeiendommer

Statskog legger nå ut 11 eiendommer på til sammen 32 000 dekar for salg. Eiendommene ligger i Telemark, Buskerud, Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

Eiendommene som som legges ut for salg i disse dager er en del av det såkalte arronderingssalget, som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2017. I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Kjøpet var på ca. 1 100 000 dekar. Kjøpet åpnet for en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Det ble derfor bestemt å gjennomføre et omfattende arronderingssalg av spredtliggende skog- og utmarkseiendommer, som til sammen vil utgjøre om lag 600 000 dekar. Slik vil Statskog få bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.

Flere eiendommer legges ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Hittil er det solgt 152 eiendommer på til sammen om lag 285 000 dekar. 

Til toppen