Statssekretær Ayhan drøftet forenkling og tjenester i Luxembourg

Hva bør gjøres for å sikre at varer og tjenester fra europeiske bedrifter forblir konkurransedyktige internasjonalt? Dette var tema da næringsministre og statssekretærer fra EØS-landene møttes i Luxembourg 20. juli.

Foto: Randi Vesseltun, NFD.

-  Det er mulig å fjerne unødvendige administrative byrder uten å svekke viktige hensyn som sosiale rettigheter og miljømessige standarder. Norges tette tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen innebærer at mange norske lover er utledet fra europeisk regelverk. Regelforenkling på europeisk nivå er derfor også viktig for regjeringens målsetting om en enklere hverdag i Norge, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Kommissær Elżbieta Bieńkowska ba i møtet om innspill til hvordan Europa bedre kan utnytte fordeler knyttet til et stort hjemmemarked og en sterk industribase. Forenkling av EU-regelverk, bedre tilgang til kapital og utveksling av tjenester i EØS ble trukket frem som områder som er viktige for næringslivet. Europakommisjonen vil til høsten legge frem forslag til tiltak for at bedrifter kan høste fordelene av det indre marked. EØS EFTA-kommentar med innspill til områder som bør prioriteres ble sendt kommissær Bieńkowska 15. juli. 

Til toppen