Statssekretær Hattrem møtte EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske komité

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Noen av Norges hovedprioriteringer i utenrikspolitikken ble presentert for EUs medlemsland da statssekretær i Utenriksdepartementet, Tore Hattrem, besøkte Brussel 20. januar.

Statssekretær Tore Hattrem i møte med Piotr Serafin som er kabinettsjefen til EUs rådspresident, Donald Tusk Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen

Gjennom dagen i Brussel benyttet statssekretær Hattrem tiden til å møte representanter fra både Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste, Rådet for den europeiske union og Det europeiske råd.

Viktigst på agendaen var møtet med EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske komité. Den består av EU-landenes ambassadører i Brussel. Komiteen tar opp saker knyttet til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken. Komiteens arbeid ledes av EUs utenrikstjeneste.

Les mer om giverkonferansen for Syria.