Sterk sykkelsatsing i statsbudsjettet

Publisert blant annet i Nationen, Rogalands Avis, Jærbladet, Østlendingen, Troms Folkeblad.

Sykling gir gevinst for din egen helse og for miljøet, og etter en køfri jobbreise møter du arbeidsdagen med mer energi og overskudd. Ja, det er mange gode argumenter for at flere skal sykle i hverdagen. Som samferdselsminister er jeg opptatt av effektive trafikkløsninger. Men den største gevinsten får du – bedre helse.

Folks reisehverdag varierer. Vi har ulike behov, til ulike deler av året. Flere kan, og bør, bruke sykkelen i hverdagen. Gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet, skal vi bidra til at det blir flere trygge sykkelveier.

Budsjettveksten er ca. 50 prosent, og det er nesten én milliard kroner tilgjengelig til sykkelveiprosjekt langs riksveier.

Sykkel. Og bil

Jeg er glad i bil – det er ingen nyhet. Jeg er også glad i å sykle, og sykler oftere enn mange kanskje tror. Det er ingen motsetning – sykkel og bil utfyller hverandre, hvert til sitt bruk. Dersom vi får flere til oftere å velge sykkelen som et transportmiddel i hverdagen, så reduserer vi køer og bidrar til et bedre lokalmiljøet.

Det er forståelig at mange velger bilen. Den er et nyttig hjelpemiddel i en travel hverdag. Heldigvis blir bilene raskt grønnere og smartere, slik at vi gradvis reduserer de negative miljøutfordringene ved bilbruk. Det er perspektivet vi må ha når vi planlegger og bygger fremtidens veier: Vi må ikke la forrige generasjons kjøretøyer stanse bygging av neste generasjons veier. Men uansett hvor smarte og miljøvennlige morgendagens biler blir, vil vi trenge et bedre tilbud til alle som velger å sykle eller gå.

Smartere bygging

Effektiv infrastruktur gir grobunn for verdiskaping og fortsatt velferd. Men pengene som nå kommer (etter generasjoner med underfinansiering) skal brukes smartere enn før. Jeg får en rekke bekymringsmeldinger fra ordførere landet rundt, som forteller om skyhøye kostnader ved å bygge gang- og sykkelvei.

Unødvendige kostander skal bort. Vi skal derfor nå jobbe godt sammen med en del kommuner for å finne bedre og billigere løsninger for bygging av gang- og sykkelvei.

Ditt valg

Jeg vil gjøre det enklere å sykle i hverdagen, slik at flere velger sykkel som transportmiddel. Regjeringen bevilger penger, vi bygger smartere, vi forenkler lovverket. Men valget er ditt.

Synes du det er vanskelig å velge sykkel og la bilen stå? Husk at elsykkel kan være et godt alternativ. Bakkene blir ikke så uovervinnelige, du kommer ikke gjennomsvett på jobb og helsegevinsten er fremdeles tilstede. Alle jobbreiser på to hjul hjelper – både helsa di og miljøet får det bedre. Kanskje kommer du også minst like raskt frem?