Stiller opp med garantier, lån og egenkapital til grønt industriløft: Anslått behov er 60 mrd fram til 2025

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt fram sin storsatsing for et grønt industriløft. For å fortgang på omstillingen, vil regjeringen sørge for målrettet risikoavlastning til gode prosjekter innenfor de syv grønne industriene. Dette vil gjøre det mulig for bedrifter å få finansiert antatt lønnsomme investeringer uten å ta hele risikoen selv.

- Privat kapital skal lede an, og regjeringen vil bidra med statlig risikoavlastning til grønne industriprosjekter. Behovet for slik statlig risikoavlastning er anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025. Næringslivet kan være trygg på at vi stiller opp og at vi skal ruste de ulike støtteordningene for å møte behovet for statlige lån, garantier og egenkapital. Forutsetningen er selvfølgelig at det er gode prosjekter og private investeringsvilje, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les mer om det i veikartet for grønt industriløft som viser hvordan Norge skal lykkes innen de syv områdene havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

- Dette er en de største omstillingene av norsk økonomi noensinne, og den er grønn. Vårt bidrag skal mobilisere mest mulig privat kapital. Vi skal ha gode ordninger for risikoavlastning for lønnsomme grønne prosjekter. Slik løfter vi fram både ny og eksisterende industri, får fortgang på omstillingen og realiserer nye grønne eventyr, sier næringsminister Jan Christian Vestre.