Stor innsats i stell av ungskogen i Østfold

Det ble utført ungskogpleie på 24 700 dekar i Østfold i 2013. Større areal er ikke registrert siden 1991. Østfold har ca. 2 300 000 dekar produktiv skog. Det er dermed utført ungskogpleie på drøyt 1 prosent av totalt skogareal.

Det ble utført ungskogpleie på 24 700 dekar i Østfold i 2013. Større areal er ikke registrert siden 1991. Østfold har ca. 2 300 000 dekar produktiv skog. Det er dermed utført ungskogpleie på drøyt 1 prosent av totalt skogareal.

Ungskogpleie er det viktigste skogkulturtiltaket for å sikre at de framtidige skogbestandene inneholder en ønsket sammensetning av treslag med potensiale for god kvalitets- og volumutvikling.

Ungskogpleie.
Ungskogpleie. (Foto: Ole Brække)
Til toppen